PROJECTES EN ESO2

aci text

projecteseneso2 - -

Al segle XVI, l'església semblava més preocupada pel poder terrenal i pel luxe que per la religió. Alguns humanistes cristians van denunciar l'abús, l'ostentació, la venda d'indulgències.
Luter afirmava que l'autèntic missatge cristià es trobava a la Bíblia. Aquestes idees es difongueren per Europa. Això va dur a l'enfrontament amb el Papa i a la formació de noves esglésies protestants: luteranisme, calvinisme i anglicanisme.
I ara veïem el cas d'Enric VIII, fundador de l'església anglicana sota un regnat de terror i sis esposes. Averiguarem per què.Ací tenim les sis (desgraciades) esposes d'Enric VIII Tudor. 

Al segle XVI, l'església semblava més preocupada pel poder terrenal i pel luxe que per la religió. Alguns humanistes cristians van denunciar l'abús, l'ostentació, la venda d'indulgències.
Luter afirmava que l'autèntic missatge cristià es trobava a la Bíblia. Aquestes idees es difongueren per Europa. Això va dur a l'enfrontament amb el Papa i a la formació de noves esglésies protestants: luteranisme, calvinisme i anglicanisme.
I ara veïem el cas d'Enric VIII, fundador de l'església anglicana sota un regnat de terror i sis esposes. Averiguarem per què.Ací tenim les sis (desgraciades) esposes d'Enric VIII Tudor.