PROJECTES EN ESO2

txt

Empar - -

Una ciudad romana. Elementos y edificios fundamentales de una ciudad de la antigua Roma. Font: educahistoria, Jose Luís de la Torre https://educahistoria.com/partes-de-una-ciudad-romana/

👉Tema La antigua Roma: https://juanjoromero.es/origen-roma-conquista-mediterraneo/


Empar - -

A la meitat del segle XIV, entre 1346-1347, esclatà la major epidèmia de pesta de la història d'Europa.

La Pesta Negra o bubònica s'havia iniciat a Sicília el 1346 i des d'allà s'escampà ràpidament per Europa, afectant especialment les zones més poblades.
La pandèmia estava servida, acompanyada de revoltes urbanes i de camperols.
Expansió de la Pesta Negra i revoltes, 1347-1350

Quarentenes, prohibició del comerç entre ciutats, cases tapiades amb malats de la pesta dintre... res no va servir i tots els estaments es van vore afectats. La pesta va causar una gran mortandat: entre 1346 i 1353, es calcula que van morir a Europa uns 20 o 25 milions de persones, trencant un llarg període de creixement econòmic i demogràfic durant la Baixa Edat Mitjana.
Expansió de la pesta negra a través de les rutes comercials i de peregrinació. Les ciutats més importants en l'activitat comercial i més poblades patiren la plaga amb major intensitat i mortandat. mapa CSIC

A l'igual que altres països europeus, entre 1348 i 1350 la Pesta Negra havia assolat Anglaterra.
Esta terrible epidèmia, s'afegí als anys de males collites i a la Guerra dels Cents Anys (1337-1453), que enfrontava a Anglaterra i França.

En aquest context de guerra, fam, misèria i de nous episodis de pesta, el 1380 la monarquia anglesa aprovà un nou impost per a costejar la llarga guerra, impost que s'afegia a altres ja existents.
La revolta estava servida.

I en maig de 1381, les classes populars (camperols, artesans...) es negaren a pagar impostos. Una revolta que es propagà per Anglaterrra amb Wat Tyler a com a líder.
La noblesa es queixava que no podien exercir el seu poder, ni recaptar impostos i que la desobediència dels seus serfs era total. (Recordeu que en l'economia feudal, la majoria dels camperols eren serfs obligats a treballar les terres dels senyors feudals, a entregar una part de la collita i a pagar impostos).

La revolta popular acabà malament per als seus protagonistes: el rei Ricard II no va cumplir les seues promeses, la noblesa recuperà el control i el seu l'exèrcit va aplastar la revolta, capturant i executant al personal, com passà amb altres revoltes camperoles i populars arreu d'Europa al segle XIV.


projecteseneso2 - -

http://histography.io/
HISTOGRAPHY un recorregut interactiu de la història i esdeveniments:Història Natural des dels inicis, Història i civilitzacions, Literatura, Música, Guerres, Revoltes, Política, Invencions, Descobriments ...


projecteseneso2 - -