PROJECTES EN ESO2

aci text

projecteseneso2 - -

El sheriff gallonet i la malvada piruleta,
un disseny en deviantart
En Ciències Naturals dedicarem el projecte per enterar-nos què és això de la dieta mediterrània i com és de saludable.
Els habitants dels països de la conca mediterrània han consumit tradicionalment els productes que proporciona el seu entorn. 
Sabies que aquesta forma de menjar s'anomena La dieta mediterrània?
Aquesta dieta està considerada com molt saludable perquè la població d'Espanya, Itàlia o Grècia tenen unes expectatives de salut i de longevitat molt millors que les d'altres països.
Amb aquest projecte aconseguireu, entre altres coses, conéixer quins són els aliments que composen aquesta dieta i poder comparar-la amb la vostra i, per tant, saber si esteu menjant d'una forma equilibrada.
Hem preparat una webquest que vos guiarà en el procés, les activitats i els recursos per fer el vostre treball. Fes clic en la imatge o ací per entrar:

El sheriff gallonet i la malvada piruleta,
un disseny en deviantart
En Ciències Naturals dedicarem el projecte per enterar-nos què és això de la dieta mediterrània i com és de saludable.
Els habitants dels països de la conca mediterrània han consumit tradicionalment els productes que proporciona el seu entorn. 
Sabies que aquesta forma de menjar s'anomena La dieta mediterrània?
Aquesta dieta està considerada com molt saludable perquè la població d'Espanya, Itàlia o Grècia tenen unes expectatives de salut i de longevitat molt millors que les d'altres països.
Amb aquest projecte aconseguireu, entre altres coses, conéixer quins són els aliments que composen aquesta dieta i poder comparar-la amb la vostra i, per tant, saber si esteu menjant d'una forma equilibrada.
Hem preparat una webquest que vos guiarà en el procés, les activitats i els recursos per fer el vostre treball. Fes clic en la imatge o ací per entrar: