PROJECTES EN ESO2

aci text

projecteseneso2 - -

En la denominada Baixa Edat Mitjana es distingueixen dues etapes: una de creixement econòmic i una altra marcada per la crisi.

En la unitat estudiarem els canvis que es van produir ala segles XII i XIII a Europa Occidental: el renaixemnet urbà i comercial, la consolidació del poder del rei,  el creixement de la burgesia. I també descobrirem les causes de la crisi de l'Edat Mitjana al segle XIV i les seues conseqüències.

Situem la cronologia de l'Alta i la Baixa Edat Mitjana.
En la denominada Baixa Edat Mitjana es distingueixen dues etapes: una de creixement econòmic i una altra marcada per la crisi.

En la unitat estudiarem els canvis que es van produir ala segles XII i XIII a Europa Occidental: el renaixemnet urbà i comercial, la consolidació del poder del rei,  el creixement de la burgesia. I també descobrirem les causes de la crisi de l'Edat Mitjana al segle XIV i les seues conseqüències.

Situem la cronologia de l'Alta i la Baixa Edat Mitjana.