PROJECTES EN ESO2

aci text

projecteseneso2 - -


Començarem el tema de la fi del món antic amb un mapa interactiu del segle V que situa com es va produir la decadència de l'Imperi Romà.

Fes clic ací o en el mapa per entrar i navegar i contesta les preguntes consultant també en el llibre:

1. Com va quedar dividit l'Imperi Romà a la mort de l'emperador Teodosi I l'any 395?

2. Quan es produiren les invasions de pobles bàrbars? Indica els pobles de cada una de les invasions.

3. Què ocorregué amb l'Imperi Occidental?

4. Què passà amb l'Imperi Oriental? Fins quan perdurà i amb quin nom? Quins territoris abarcava?
Començarem el tema de la fi del món antic amb un mapa interactiu del segle V que situa com es va produir la decadència de l'Imperi Romà.

Fes clic ací o en el mapa per entrar i navegar i contesta les preguntes consultant també en el llibre:

1. Com va quedar dividit l'Imperi Romà a la mort de l'emperador Teodosi I l'any 395?

2. Quan es produiren les invasions de pobles bàrbars? Indica els pobles de cada una de les invasions.

3. Què ocorregué amb l'Imperi Occidental?

4. Què passà amb l'Imperi Oriental? Fins quan perdurà i amb quin nom? Quins territoris abarcava?