PROJECTES EN ESO2

aci text

projecteseneso2 - -

Com crear un blog?
En aquesta presentació està explicat de manera senzilla per Francesc i Anna.
Seguim les passes:Com crear un blog?
En aquesta presentació està explicat de manera senzilla per Francesc i Anna.
Seguim les passes: