PROJECTES EN ESO2

aci text...

COL.LABORAR

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit o delete

DISSENYAR

INVESTIGAR

CALCULAR

projecteseneso2 - - 0 comentaris


Al segle XVI, l'església semblava més preocupada pel poder terrenal i pel luxe que per la religió. Alguns humanistes cristians van denunciar l'abús, l'ostentació, la venda d'indulgències.
Luter afirmava que l'autèntic missatge cristià es trobava a la Bíblia. Aquestes idees es difongueren per Europa. Això va dur a l'enfrontament amb el Papa i a la formació de noves esglésies protestants: luteranisme, calvinisme i anglicanisme.

I ara veïem el cas d'Enric VIII, fundador de l'església anglicana sota un regnat de terror i sis esposes.
Averigüem per què.


Ací tenim les sis (desgraciades) esposes d'Enric VIII Tudor.

Al segle XVI, l'església semblava més preocupada pel poder terrenal i pel luxe que per la religió. Alguns humanistes cristians van denunciar l'abús, l'ostentació, la venda d'indulgències.
Luter afirmava que l'autèntic missatge cristià es trobava a la Bíblia. Aquestes idees es difongueren per Europa. Això va dur a l'enfrontament amb el Papa i a la formació de noves esglésies protestants: luteranisme, calvinisme i anglicanisme.

I ara veïem el cas d'Enric VIII, fundador de l'església anglicana sota un regnat de terror i sis esposes.
Averigüem per què.


Ací tenim les sis (desgraciades) esposes d'Enric VIII Tudor.