PROJECTES EN ESO2

aci text...

COL.LABORAR

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit o delete

DISSENYAR

INVESTIGAR

CALCULAR

projecteseneso2 - - 0 comentaris


En la denominada Baixa Edat Mitjana es distingueixen dues etapes: una de creixement econòmic i una altra marcada per la crisi.
En aquesta unitat estudiarem els canvis que es van produir ala segles XII i XIII a Europa Occidental: el renaixemnet urbà i comercial, la consolidació del poder del rei,  el creixement de la burgesia. I també descobrirem les causes de la crisi de l'Edat Mitjana al segle XIV i les seues conseqüències.

Situem la cronologia de l'Alta i la Baixa Edat Mitjana.

En la denominada Baixa Edat Mitjana es distingueixen dues etapes: una de creixement econòmic i una altra marcada per la crisi.
En aquesta unitat estudiarem els canvis que es van produir ala segles XII i XIII a Europa Occidental: el renaixemnet urbà i comercial, la consolidació del poder del rei,  el creixement de la burgesia. I també descobrirem les causes de la crisi de l'Edat Mitjana al segle XIV i les seues conseqüències.

Situem la cronologia de l'Alta i la Baixa Edat Mitjana.